Chúng tôi đề cao tính trung thực và minh bạch. Chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững, trường tồn với khách hàng trên cơ sở tin cậy nhau và vì lợi ích của hai bên. Trong đó, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách. Tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách là điều cốt lõi đối với chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi xây dựng “Cam kết của Chúng tôi về Bảo mật” và “Chính sách Bảo mật” của chúng tôi như được trình bày đầy đủ dưới đây.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẢO MẬT

  1. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách.
  2. Chúng tôi bảo đảm rằng sự bảo mật và an toàn luôn đi đôi trong mọi công việc chúng tôi thực hiện.
  3. Chúng tôi không gửi cho Quý khách các thư từ tiếp thị, trừ trường hợp Quý khách yêu cầu chúng tôi gửi các thông tin đó. Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể thay đổi ý định của mình về việc này.
  4. Chúng tôi không bao giờ chào mời hoặc bán các thông tin của Quý khách.
  5. Chúng tôi cam kết giữ an toàn và bảo mật cho các thông tin của Quý khách, bao gồm cả cam kết chỉ giao dịch với các đối tác đáng tin cậy.
  6. Chúng tôi cam kết sẽ công khai và minh bạch về cách thức sử dụng các thông tin của Quý khách.
  7. Chúng tôi không sử dụng các thông tin của Quý khách theo các phương thức chưa thông báo cho Quý khách.
  8. Chúng tôi tôn trọng các quyền của Quý khách và luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Quý khách trong phạm vi nhiều nhất có thể, phù hợp với các trách nhiệm của chúng tôi về pháp lý và nghiệp vụ hoạt động.

Để thông tin cụ thể hơn về quy trình bảo mật của chúng tôi, dưới đây chúng tôi quy định loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể nhận được từ Quý khách một cách trực tiếp hay qua tương tác của Quý khách với chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó: chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai, chúng tôi bảo vệ, giữ an toàn cho thông tin đó như thế nào, cũng như các quyền của Quý khách về thông tin cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên, không phải tất cả tình huống đều được áp dụng cho Quý khách. Chính sách Bảo mật này trình bày tổng quát cho Quý khách tất cả mọi tình huống mà hai bên chúng ta có thể cùng tương tác với nhau.

Khi tương tác với chúng tôi càng nhiều, Quý khách càng cho chúng tôi hiểu thêm về Quý khách và chúng tôi càng có thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ thiết kế riêng cho Quý khách.

Khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi hoặc khi chúng tôi nhận được các thông tin cá nhân về Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó phù hợp với Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ thông tin này. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo [email protected].

SIGN UP FOR FREE

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ