Game Art & Design

ADGAD
Advanced Diploma In Game Art & Design

Khóa học Game Art & Design cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng chuyên môn của toàn bộ quá trình tạo ra một môi trường game hấp dẫn bao gồm tạo hình các nhân vật, lên ý tưởng, thiết kế quy luật và nội dung game, tạo môi trường game hoàn chỉnh,… bằng các công cụ và phần mềm mới nhất chuyên dụng cho ngành như Unreal Engine, Unity Engine, Maya, ZBrush, Substance Painter,…

Học kỳ I: Art for Games

Học kỳ II: Games Production Design

Học kỳ III: 3D Games Art Creation

Học kỳ IV: Games Engines & Level Design

ADGAD

PHẦN MỀM

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Advanced Diploma in Game Art & Design

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí:

SIGN UP FOR FREE

SIGN UP FOR FREE

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ