Game Art & Design

ADGAD

Advanced Diploma In Game Art & Design

Khóa học Game Art & Design cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng chuyên môn của toàn bộ quá trình tạo ra một môi trường game hấp dẫn bao gồm tạo hình các nhân vật, lên ý tưởng, thiết kế quy luật và nội dung game, tạo môi trường game hoàn chỉnh,... bằng các công cụ và phần mềm mới nhất chuyên dụng cho ngành như Unreal Engine, Unity Engine, Maya, ZBrush, Substance Painter,...


Học kỳ I: Art for Games

Học kỳ II: Games Production Design

Học kỳ III: 3D Games Art Creation

Học kỳ IV: Games Engines & Level Design

Basic Shapes & Sketching Techniques | Khái niệm về hình khối và kỹ thuật phác họa

Anatomy Drawing | Cấu trúc cơ thể con người

Digital Painting | Vẽ kỹ thuật số

Lights, Color & Perspectives  | Ánh sáng, Màu sắc và Hiệu ứng góc nhìn

Game Theory | Tìm hiểu và phân tích game

Character Design & Development | Phát triển thiết kế nhân vật

ZBrush - Digital Sculpting I | Điêu khắc kỹ thuật số

Project Sem I - Character Design & Story | Đồ án kỳ I - Thiết kế nhân vật 2D/3D và câu chuyện 

Game Production | Quy trình phát triển game

Level Design I | Thiết kế quy luật, nội dung game

Design Documentation | Tài liệu mô tả game

Concept Design for Game Environment | Thiết kế môi trường game

Maya - Modelling I | Tạo vật thể 3D cơ bản

Substance Painter & Quixel Mixer - Texture Creation I | Tô màu chi tiết 

Concept Design for Game Character | Thiết kế nhân vật game

Project Sem II - Present Design Document | Đồ án kỳ II - Trình bày tài liệu mô tả game và thiết kế nhân vật

ZBrush - Digital Sculpting I | Điêu khắc kỹ thuật số nâng cao

Maya - Modelling II | Tạo mô hình 3D nâng cao

Substance Painter & Quixel Mixer - Texture Creation II | Tô màu chi tiết 

Intro to Unity Engine | Đưa nhân vật 3D vào môi trường 3D của Unity

Unreal Engine I | Đưa nhân vật 3D vào môi trường 3D của Unreal

Game Animation | Tạo chuyển động cho nhân vật game 

Game Rigging | Tạo hệ thống chuyển động cho nhân vật game

Virtual Reality | Khái niệm không gian ảo

Augmented Reality | Khái niệm không gian ảo trong môi trường thật

Level Design II | Tạo môi trường game cơ bản

Creating Game Environments | Tạo môi trường game hoàn chỉnh 

Unreal Engine II - VFX | Kỹ thuật lập trình bằng hình ảnh 

Cinematics in Unreal Engine | Kiến thức cơ bản về điện ảnh và máy quay 

Project - Cinematic trailer | Đồ án tốt nghiệp

PHẦN MỀM

 • Photoshop

 • Zbrush

 • Maya

 • Substance Painter

 • Unreal Engine

 • Unity Engine

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Advanced Diploma in Game Art & Design

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí:

 • Game Artist

 • 3D VR Background Artist

 • Game Asset Creator

 • 3D Game Animator

 • Game Level Designer

 • 3D Modelling Artist

 • 3D Visualiser

 • Layout Artist

 • E-Learning

img
img

Đăng ký để được tư vấn miễn phí

img

Bạn đã tìm đủ thông tin cần thiết?

YesNo
img
img

Chi nhánh công ty cổ phần đào tạo ứng dụng Aprotrain (TP Hà Nội).

Đ/c: 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP HCM

MST: 0101 820 802 – 001