Visual Effects

DAFM
Diploma in Animation Filmmaking

Khóa học này giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc làm phim hành động trực tiếp và tất cả các khía cạnh của diễn hoạt bằng phần mềm 3ds Max.

PHẦN MỀM

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Diploma in Animation Filmmaking

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí:

Web_Banner-(1)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

SIGN UP FOR FREE

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ