3D Animation

AD3DA

Advanced Diploma in 3D Animation

Khóa học 3D Animation bao gồm toàn bộ quy trình làm phim hoạt hình từ giai đoạn Pre-Production (Tiền kỳ) đến Production (Sản xuất) và Post-Production (Hậu kỳ). Sau khi hoàn thành học kỳ đầu tiên, học viên được lựa chọn module để chuyên môn hóa về Tạo hình & Kết cấu, Ánh sáng hoặc Hoạt hình, giúp nâng cao kỹ năng một cách vững chắc và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích.


Khóa học AD3DA sẽ là điểm khởi đầu lý tưởng giúp các bạn định hướng nghề nghiệp một cách chuyên sâu trong hoạt hình 3D thông qua các học kỳ dành riêng cho phần mềm hoạt hình 3D cao cấp như Blender và Maya.

Basic of Film Making I | Khái niệm cơ bản về làm phim I

Pre Production | Giai đoạn tiền sản xuất

Basic of Film Making II | Khái niệm cơ bản về làm phim II

Mini Project Sem I | Đồ án giữa kỳ I

Digital Design | Thiết kế kỹ thuật số

Video Editing | Biên tập video

Sound Editing | Biên tập âm thanh

Compositing | Hậu kỳ

Project Sem I - Digital Film Making | Đồ án kỳ I - Làm phim kỹ thuật số

Blender - Modelling | Thiết kế và tạo mô hình 

Substance Painter | Làm Texture Maps

Blender - Texturing/LookDev | Phát triển chất liệu

Blender - Animation | Diễn hoạt

Blender - Rigging | Tạo hệ thống chuyển động

Blender - Dynamics & FX | Tạo hiệu ứng mô phỏng vật lý

Blender - Lighting/Render | Tạo ánh sáng/Xuất hình ảnh tách lớp

Blender - Project II | Đồ án kỳ II - Hoạt hình 3D với Blender

Zbrush | Điêu khắc trên nền tảng máy tính

Maya - Modelling | Thiết kế và tạo mô hình 3D

Maya - XGen | Làm lông tóc cho nhân vật 3D

 Maya - Rigging | Tạo hệ thống chuyển động

Maya - Layout | Bố cục môi trường và diễn hoạt máy qua phim 3D

Maya - Animation | Diễn hoạt 

Maya - Lighting/Render | Tạo ánh sáng/Xuất hình ảnh tách lớp

Nuke | Xử lý hậu kỳ

Project - Portfolio Development | Đồ án tốt nghiệp

PHẦN MỀM

 • Photoshop

 • After Effects

 • Premiere

 • Audition

 • Blender

 • Maya

 • Fusion

 • Zbrush

 • Mudbox

 • Substance Painter

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Advanced Diploma in 3D Animation

Khoá Học Chuyên Sâu

Sau khi hoàn thành 4 học kỳ, các học viên được lựa chọn thêm một trong những khóa chuyên môn sau:

Art & Technical Aesthetics | Nghệ thuật & Công nghệ thẩm mỹ

Inorganic Modelling | Tạo mô hình vô cơ

Stylised Character | Thiết kế nhân vật

Low Poly Character for Games | Tạo hình nhân vật Games

Realistic Character | Tạo hình nhân vật thực tế

Digital Sculpting | Điêu khắc kỹ thuật số

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

Fundamentals of Lighting, Design & Colour Theory | Nguyên tắc cơ bản về Chiếu sáng, Thiết kế & Màu sắc

CG Lighting & Use of Shader | Công nghệ chiếu sáng bằng CG & Sử dụng công nghệ đổ bóng

Lighting Environments | Môi trường chiếu sáng

Mental Ray Shaders | Ứng dụng ánh sáng tạo độ bóng

Production Tips & Tricks | Các thủ thuật trong sản xuất

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

Animation Foundation | Nền tảng diễn hoạt

Character Animation & Body Dynamics | Diễn hoạt nhân vật & Hiệu ứng hạt trên cơ thể

Basic Performance Animation | Hoạt hình căn bản

Advanced Performance Animation | Hoạt hình nâng cao

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí:

 • Animation Film Maker

 • Digital Sculpting Artist

 • Lighting Artist

 • Video Editor

 • Texture Artist

 • Rigging Artist

 • Modelling Artist

 • Render Artist

 • Character Animator

img
img

Đăng ký để được tư vấn miễn phí

img

Bạn đã tìm đủ thông tin cần thiết?

YesNo
img