3D Animation

AD3DA

Advanced Diploma in 3D Animation

Là khóa học Làm phim hoạt hình 3D bao gồm toàn bộ quá trình làm phim hoạt hình từ giai đoạn Pre-Production (Tiền sản xuất) đến Production (Sản xuất) và Post-Production (Hậu kỳ). 


Khóa học AD3DA sẽ là điểm khởi đầu lý tưởng cho các bạn khao khát làm phim hoạt hình và đang tìm kiếm một sự đột phá mới trong lĩnh vực này. 

Bạn sẽ được cung cấp những phần mềm thực hành chuyên dụng: Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Blackmagic Fusion và Autodesk MotionBuilder; những kỹ năng cần thiết cho một nhà làm phim hoạt hình 3D như: xây dựng cốt truyện, quay phim, chỉnh sửa video, phát triển giao diện và điêu khắc kỹ thuật số,... .


Pre Production | Giai đoạn tiền sản xuất

Storyboarding | Kịch bản phân cảnh

Concepts of Film Making | Quy trình sản xuất phim

Cinematography | Quy trình làm việc của nhiếp ảnh và quay phim

Digital Design | Thiết kế kỹ thuật số

Layer Based Compositing | Xử lý hậu kỳ tích hợp nền

Motion Graphics | Đồ họa chuyển động

Video & Sound Editing | Biên tập Âm thanh & Video

Blender - 3D Design & Modelling | Thiết kế và tạo mô hình 3D

Blender - Texturing | Làm vật liệu

Blender - Lighting & Compositing | Ánh sáng & Xử lý hậu kỳ

Blender - Rigging | Gắn khung xương

Blender - Animation | Diễn hoạt

Blender - Particle Dynamics | Chuyển động hạt

Hair and Cloth FX | Tóc và Trang phục FX

Maya - 3D Design & Modelling | Thiết kế và tạo mô hình 3D

Digital Sculpting | Điêu khắc kỹ thuật số

Maya - Texturing | Làm vật liệu

Substance Painer | Làm chất liệu (rắn, lỏng, khí,...)

Maya - Character Setup and Rigging | Dựng hình nhân vật và Gắn khung xương

Maya - Character Animation | Diễn hoạt nhân vật

Maya - Lighting | Ánh sáng

Maya - particles & Dynamics | Hiệu ứng hạt

Maya - Tech Animation | Diễn hoạt công nghệ

Advanced Compositing | Xử lý hậu kỳ nâng cao

Specialization (Elective) | Chuyên ngành (tự chọn)

Project - Portfolio Development | Đồ án cuối khóa

PHẦN MỀM

 • Photoshop

 • After Effects

 • Premiere

 • Audition

 • Blender

 • Maya

 • Fusion

 • Zbrush

 • Mudbox

 • Subtance Painter

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Advanced Diploma in 3D Animation

Khoá Học Chuyên Sâu

Sau khi hoàn thành 4 học kỳ, các học viên được lựa chọn thêm một trong những khóa chuyên môn sau:

Art & Technical Aesthetics | Nghệ thuật & Công nghệ thẩm mỹ

Inorganic Modelling | Tạo mô hình vô cơ

Stylised Character | Thiết kế nhân vật

Low Poly Character for Games | Tạo hình nhân vật Games

Realistic Character | Tạo hình nhân vật thực tế

Digital Sculpting | Điêu khắc kỹ thuật số

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

Fundamentals of Lighting, Design & Colour Theory | Nguyên tắc cơ bản về Chiếu sáng, Thiết kế & Màu sắc

CG Lighting & Use of Shader | Công nghệ chiếu sáng bằng CG & Sử dụng công nghệ đổ bóng

Lighting Environments | Môi trường chiếu sáng

Mental Ray Shaders | Ứng dụng ánh sáng tạo độ bóng

Production Tips & Tricks | Các thủ thuật trong sản xuất

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

Animation Foundation | Nền tảng diễn hoạt

Character Animation & Body Dynamics | Diễn hoạt nhân vật & Hiệu ứng hạt trên cơ thể

Basic Performance Animation | Hoạt hình căn bản

Advanced Performance Animation | Hoạt hình nâng cao

PHẦN MỀM

 • Maya

 • Zbrush

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí:

 • Paint Artist

 • Motion Graphics Artist

 • 2D/3D Motion Graphics Artist

 • Animation Film Maker

 • Digital Designer

 • Digital Sculpting Artist

 • Lighting Artist

 • Video Editor

 • Texture Artist

 • Rigging Artist

 • Modelling Artist

 • Render Artist

 • Game Artist

 • Character Animator

 • Design Visualisation Artist

img
img

Đăng ký để được tư vấn miễn phí

img

Bạn đã tìm đủ thông tin cần thiết?

YesNo
img