CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3D ANIMATION

(24 tháng)

Visual effects

(24 tháng)

BROADCAST DESIGN

(18 tháng)

3D ANIMATION

(24 tháng)

3D ANIMATION

Sản xuất hoạt hình 3D bằng các phần mềm chuyên dụng như Maya, Blender, Substance Painter,... 

Bằng cấp quốc tế
Advanced Diploma in 3D Animation (AD3DA)
Tìm hiểu thêm

Visual effects

(24 tháng)

Visual effects

Giúp bạn nắm được nguyên tắc của VFX và hiểu rõ quy trình sản xuất phim mới nhất.

Bằng cấp quốc tế
Advanced Diploma in Visual Effects (ADVFX)
Tìm hiểu thêm

BROADCAST DESIGN

(18 tháng)

BROADCAST DESIGN

Đào tạo thiết kế truyền hình bằng các phần mềm chuyên dụng như 3ds Max, C4D,...

Bằng cấp quốc tế
Advanced Diploma in Broadcast Design (ADBD)
Tìm hiểu thêm
img
img

Đăng ký để được tư vấn miễn phí

img

Bạn đã tìm đủ thông tin cần thiết?

YesNo
img
img

Chi nhánh công ty cổ phần đào tạo ứng dụng Aprotrain (TP Hà Nội).

Đ/c: 212 – 214 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP HCM

MST: 0101 820 802 – 001